Hjem

Evolusjonær økologi

Hovedinnhold

Evolusjonær Økologi (EvoFish) er ei forskingsgruppe som arbeider med grunnforskingsretta og anvendte spørsmål innan økologisk og evolusjonær biologi.

Vår ekspertise omfattar fiskeri-indusert evolusjon, miljøeffekt på fiskeåtferd og læring,  evolusjonær parasitologi, samt plante-dyr-interaksjonar. Våre modellartar inkluderer guppy, Daphnia, lakselus, laks og kutling. Vi har sterke tradisjonar innan biostatistikk, eksperiment, og modellering.

 

Gå til EvoFish si engelske side for fullstendig oversikt.

Evolusjonær Fiskeriøkologi  (EvoFish) blei etablert i 2007 med finansiering frå Bergen Forskningsstiftelse. Evolusjonær Økologi var ei av dei opprinnelege gruppene då BIO blei etablert i 2004.

I september 2013 slo Evolusjonær Fiskeriøkologi og Evolusjonær Økologi seg saman. For å reflektere breidda i forskinga brukar vi  namnet Evolusjonær Økologi på gruppa, og EvoFish som akronym.

Reisebrev
Maneter på dekk av et fartøy ute på havet

Reisebrev frå Sør-Atlanteren

Et reiselag fra BIO er på tokt i Sør-Atlanteren.