Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Fisken krymper

Jeppe Kolding har skrevet en artikkel I BTs innsikts felt denne uken (onsdag 10.4).

Hovedinnhold

Viktig sitater:

  • At fisken krymper er naturens svar på det vi kan kalle «unaturlig seleksjon».
  • Vi kaller dette «fiskeri-indusert evolusjon».
  • Disse konsekvenser skyldes den konvensjonelle lærdom i fiskeriforvaltning at vi skal fiske på de store og spare på de små for å få størst mulig utbytte.
  • Fra et økonomisk synspunkt gir selektivt fisking på den fisken som har interesse mening, men det har også store biologiske konsekvenser.
  • I havet, når vi systematisk fisker opp den største og beste fisken, forsvinner de «gode gener» fra bestanden.
  • Vi må erstatte selektivt fiske med «balansert høsting».
  • Det betyr fiske på flest mulig nivåer i næringskjeden og flest mulig størrelser i forhold til artenes naturlige tilvekst.
  • Bevaring av «systemets integritet» er stadfestet i havressursloven og betyr at den naturlige balansen mellom arter og størrelser skal opprettholdes.
  • Vi kan ikke bare høste selektivt og  spise filet. Vi må gjeninnføre det spanske og franske kjøkken: Suppen bouillabaisse inneholder jo alt fra havet.
  • Balansert høsting er et økologisk prinsipp som oppfyller våre internasjonale og juridiske målsetninger, men som vil kreve en radikal omlegging av nåværende forvaltningspraksis.

Les artikkelen i BT.

Forsker fra HI kommer med kommentar.

Jeppe Kolding