Home
Fisheries Ecology and Aquaculture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fisken krymper

Jeppe Kolding har skrevet en artikkel I BTs innsikts felt denne uken (onsdag 10.4).

Main content

Viktig sitater:

  • At fisken krymper er naturens svar på det vi kan kalle «unaturlig seleksjon».
  • Vi kaller dette «fiskeri-indusert evolusjon».
  • Disse konsekvenser skyldes den konvensjonelle lærdom i fiskeriforvaltning at vi skal fiske på de store og spare på de små for å få størst mulig utbytte.
  • Fra et økonomisk synspunkt gir selektivt fisking på den fisken som har interesse mening, men det har også store biologiske konsekvenser.
  • I havet, når vi systematisk fisker opp den største og beste fisken, forsvinner de «gode gener» fra bestanden.
  • Vi må erstatte selektivt fiske med «balansert høsting».
  • Det betyr fiske på flest mulig nivåer i næringskjeden og flest mulig størrelser i forhold til artenes naturlige tilvekst.
  • Bevaring av «systemets integritet» er stadfestet i havressursloven og betyr at den naturlige balansen mellom arter og størrelser skal opprettholdes.
  • Vi kan ikke bare høste selektivt og  spise filet. Vi må gjeninnføre det spanske og franske kjøkken: Suppen bouillabaisse inneholder jo alt fra havet.
  • Balansert høsting er et økologisk prinsipp som oppfyller våre internasjonale og juridiske målsetninger, men som vil kreve en radikal omlegging av nåværende forvaltningspraksis.

Les artikkelen i BT.

Forsker fra HI kommer med kommentar.

Jeppe Kolding