Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk
fra nrk og hi

Fisketuristene slipper ut to av tre torsk

Mange meiner at såkalla «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, og PhD-student Keno Ferter skal finne ut om dette samsvarer med verkeligheiten.

Hovedinnhold

Sjå video og les meir frå NRK.

Ferter var òg på NRK Radio

Pressemelding frå Havforskingsinstituttet:

Betre retningslinjer

Keno Ferter er i gang med merkeforsøk for å finna ut korleis torsk og annan fisk klarar seg etter at dei er sleppte fri. I tillegg undersøker han om det er fiskeutstyr som aukar sjansen for at fisken overlever. Keno Ferter påpeikar at det er behov for informasjonsfoldarar etc. som viser fiskarane korleis fisken skal behandlast for å klara seg etter at den er sleppt ut igjen. Slike finst allereie i land som for eksempel USA og Australia.

Les meir.