Home
Fisheries Ecology and Aquaculture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
fra nrk og hi

Fisketuristene slipper ut to av tre torsk

Mange meiner at såkalla «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, og PhD-student Keno Ferter skal finne ut om dette samsvarer med verkeligheiten.

Main content

Sjå video og les meir frå NRK.

Ferter var òg på NRK Radio

Pressemelding frå Havforskingsinstituttet:

Betre retningslinjer

Keno Ferter er i gang med merkeforsøk for å finna ut korleis torsk og annan fisk klarar seg etter at dei er sleppte fri. I tillegg undersøker han om det er fiskeutstyr som aukar sjansen for at fisken overlever. Keno Ferter påpeikar at det er behov for informasjonsfoldarar etc. som viser fiskarane korleis fisken skal behandlast for å klara seg etter at den er sleppt ut igjen. Slike finst allereie i land som for eksempel USA og Australia.

Les meir.