Hjem
Fjellmedisinsk forskningsgruppe

Medlemmer av forskningsgruppen

Hovedinnhold

Fjellmedisinsk forskningsgruppe:
 

Øyvind Thomassen, Overlege, PhD, Akuttmedisinsk avdeling, Kirurgisk Serviceklinikk
Haukeland Universitetssjukehus (leder)

Hans Flaatten, Seksjonsoverlege, Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk.
Haukeland Universitetssjukehus, Professor I K1/UiB. 

Guttorm Brattebø, Overlege, KoKom, Kirurgisk Serviceklinikk.
Haukeland Universitetssjukehus, Professor II K1/UiB.

Jon Kenneth Heltne, Overlege, Akuttmedisinsk avdeling, Kirurgisk Serviceklinikk.
Haukeland Universitetssjukehus, Professor II K1/UiB. 

Øyvind Østerås, Avdelingssjef Akuttmedisinsk avdeling, Kirurgisk Serviceklinikk,
Haukeland universitetssjukehus

Jörg Assmus, Biostatistiker Kompetansesenter for klinisk forskning, 
Haukeland universitetssjukehus

 

Gruppen har forskningssamarbeid med:
 

Sven Christjar Skaiaa, overlege, Akuttklinikken,
Ullevål Universitetssykehus OUS

Øystein Wiggen, forsker ved SINTEF avdeling for forskning, teknologi og innovasjon.

Lars Wik, Overlege Anestesiavdelingen, Luftambulanseavdelingen og Legeambulansen 119,
Ullevål Universitetssykehus OUS, og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)