Hjem
Forskningsgruppe for klinisk psykologi

Årets publikasjon innen søvnforskning

Prisen for årets beste publikasjon innen søvnforskning i Norge i 2009 har blitt tildelt Børge Sivertsen, Simon Øverland, Bjørn Bjorvatn, John Gunnar Mæland og Arnstein Mykletun for "Does insomnia predict sick leave? The Hordaland Health Study" publisert i Journal of Psychosomatic Research 2009; 66, 67-74.

Hovedinnhold

Prisen er på 10.000 NKr, og blir delt ut av Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer.

I bedømminga står det: "Artikkelen er en av svært få som viser at søvnløshet i en longitudinell sammenheng predikerer fremtidig sykemelding, selv når en rekke somatiske og psykiske helsefaktorer og helseatferd er kontrollert for. Studien underbygger således sterkt betydningen av søvn i forhold til helse og ikke minst de store samfunnsøkonomiske konsekvensene som ubehandlet insomni kan medføre. Studien har særegne kvaliteter som høyt N, et longitudinelt design over 4 år og objektiv registrering over sykemeldinger fra offentlige registre."

Link til artikkelen.