Home
Bergen Clinical Psychology Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Årets publikasjon innen søvnforskning

Prisen for årets beste publikasjon innen søvnforskning i Norge i 2009 har blitt tildelt Børge Sivertsen, Simon Øverland, Bjørn Bjorvatn, John Gunnar Mæland og Arnstein Mykletun for "Does insomnia predict sick leave? The Hordaland Health Study" publisert i Journal of Psychosomatic Research 2009; 66, 67-74.

Main content

Prisen er på 10.000 NKr, og blir delt ut av Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer.

I bedømminga står det: "Artikkelen er en av svært få som viser at søvnløshet i en longitudinell sammenheng predikerer fremtidig sykemelding, selv når en rekke somatiske og psykiske helsefaktorer og helseatferd er kontrollert for. Studien underbygger således sterkt betydningen av søvn i forhold til helse og ikke minst de store samfunnsøkonomiske konsekvensene som ubehandlet insomni kan medføre. Studien har særegne kvaliteter som høyt N, et longitudinelt design over 4 år og objektiv registrering over sykemeldinger fra offentlige registre."

Link til artikkelen.