Hjem
fMRI-gruppen i Bergen

Medlemmer

Hovedinnhold

Medlemmer interne

Hugdahl, Kenneth, professor
Nordby, Helge, professor
Specht, Karsten, professor
Hammar, Åsa, professor

Løberg, Else-Marie,
Eichele, Tom, professor II

Hirnstein, Marco,  professor

Eichele, Heike, Ph d


Bless, Josef, Researcher

Craven, Alex, engineer
 

 

Assosierte medlemmer

Neto, Emanuel, stipendiat
Oltedal, Leif, postdoc
Ousdal, Olga, dr med