Hjem
Forskergruppe for forvaltningsrett
Publikasjoner

Sentrale publikasjoner og prosjekter

Forskergruppens medlemmer har vært delaktig i en rekke prosjekter og lovgivningsarbeid, samt gitt ut flere publikasjoner. Her finner du en oversikt over de mest sentrale.

Hovedinnhold

Karl Harald Søvig

Publikasjoner

"Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsrett" (Fagbokforlaget 2015). Boken er et resultat av et samarbeidsprosjekt innen forskergruppen for forvaltningsrett, hvor Søvig bidro med innledning/avslutning i tillegg til et eget kapittel.

"Utvidet domstolskontroll med forvaltningsvedtak - et spørsmål om ugyldighet?", i Henriette Tøssebro (red.), Ugyldighet i forvaltningsretten, Universitetsforlaget 2019, s. 211-239.

Prosjekter

"PROVIR: Provision of welfare to irregulare migrants (2011-2014)". 

"WAIT - Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration (2016-2020)". 

Lovgivningsarbeid

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler (medlem).

NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov (leder).

Ingunn Elise Myklebust

Publikasjoner

"The protection of private ownership rights in the ECHR and Norwegian planning and building law", Nordic Journal of Human Rights

"The Norwegian admininstrative system in aquaculture – challenges due to fragmented management" Bok, Aquaculture Law and Policy - Global, Regional and National Perspectives, 2016, Edward Elgar Publishing, NVI-nivå 2.

Bjørn Henning Østenstad

Publikasjoner

"Sårstelldommen (Rt. 2010 s. 612) - prejudikat for kva?" i Lov og Rett 2014. 

Lovgivningsarbeid

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. Østenstad ledet utvalget.

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Artikkelen "Delegering i forvaltningsretten – et spørsmål om styring?" i Jussens Venner 2020.

Siv Elén Årskog Vedvik

Publikasjoner

«Kan kommunane forby tarehausting gjennom føresegner til kommuneplanen? – Forholdet mellom plan- og bygningslova og sektorlov som ikkje har reglar om samordning». Publisert i Kart og Plan nr. 4, 2016.