Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Muskel- og skjelettlidelser

Hovedinnhold

Forskningsaktivitetene innen det tematiske området Muskel- og skjelettplager favner bredt, og kan grupperes i fire hovedområder: Utvikling av måle- og evalueringsmetoder, kliniske studier, kvalitativ forskning, samt translasjons­forskning. Målet er å videreutvikle kunnskap om og forståelse for komplekse årsakssammenhenger, og kunne dokumentere fysioterapeutiske tilnærminger og tiltak ved muskel- og skjelettplager ut fra et individ- og samfunnsperspektiv. I dette ligger også å identifisere subgrupper som profiterer på målrettet behandling og å evaluere effekt av behandlingen.

Områdeansvarlig: Alice Kvåle