Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Muskel- og skjelettlidelser

Main content

Forskningsaktivitetene innen det tematiske området Muskel- og skjelettplager favner bredt, og kan grupperes i fire hovedområder: Utvikling av måle- og evalueringsmetoder, kliniske studier, kvalitativ forskning, samt translasjons­forskning. Målet er å videreutvikle kunnskap om og forståelse for komplekse årsakssammenhenger, og kunne dokumentere fysioterapeutiske tilnærminger og tiltak ved muskel- og skjelettplager ut fra et individ- og samfunnsperspektiv. I dette ligger også å identifisere subgrupper som profiterer på målrettet behandling og å evaluere effekt av behandlingen.

Områdeansvarlig: Alice Kvåle