Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Språk - uttrykk for inntrykk

Ny publikasjon av Randi Sviland, Målfrid Råheim og Kari Martinsen i Matrix, 2010; 2, 132-156

Hovedinnhold

I dette essayet undersøkes Trygve Braatøys tanker om språk i lys av Knud E. Løgstrups sansefilosofiske perspektiv. I samarbeid med Aadel Bülow-Hansen utviklet Braatøy behandlingsformen vi i dag kaller norsk psykomotorisk fysioterapi(NPMF). I denne analysen får språket særlig betydning som tydning av inntrykk, sanselig forankret og rikt på et mangfold av betydninger.

http://www.dpf.dk/Item.aspx?Department=23&Category=145&Item=3307