Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Språk - uttrykk for inntrykk

Ny publikasjon av Randi Sviland, Målfrid Råheim og Kari Martinsen i Matrix, 2010; 2, 132-156

Main content

I dette essayet undersøkes Trygve Braatøys tanker om språk i lys av Knud E. Løgstrups sansefilosofiske perspektiv. I samarbeid med Aadel Bülow-Hansen utviklet Braatøy behandlingsformen vi i dag kaller norsk psykomotorisk fysioterapi(NPMF). I denne analysen får språket særlig betydning som tydning av inntrykk, sanselig forankret og rikt på et mangfold av betydninger.

http://www.dpf.dk/Item.aspx?Department=23&Category=145&Item=3307