Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Prediktiv verdi av Ørebro screeningskjema for muskelskjelettsmerter og klinikerens prognostiske vurdering

I en ny publikasjon basert på masteroppgaver i manuellterapi var hensikten å sammenligne den prediktive egenskapen til Ørebro-skjemaet og klinikerens prognostiske vurdering av pasientens smerte- og funksjonsplager etter åtte uker manuellterapi.

Hovedinnhold

Ingen av de to metodene viste seg å ha svært god prediksjonsevne. For ryggpasienter  bidro både Ørebro-skjemaet og klinikerens vurdering til å forklare funksjonsutfall etter åtte uker, mens for nakkepasienter var prediksjonsevnen usikker.

H. Dagfinrud, K. Storheim, L.H. Magnussen, T. Ødegaard, I. Hoftaniska, L.G. Larsen, P.O. Ringstad, F. Hatlebrekke, M. Grotle

Publisert online in Manual Therapy 24 September 2012

Les sammendrag: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X12001865