Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Prediktiv verdi av Ørebro screeningskjema for muskelskjelettsmerter og klinikerens prognostiske vurdering

I en ny publikasjon basert på masteroppgaver i manuellterapi var hensikten å sammenligne den prediktive egenskapen til Ørebro-skjemaet og klinikerens prognostiske vurdering av pasientens smerte- og funksjonsplager etter åtte uker manuellterapi.

Ingen av de to metodene viste seg å ha svært god prediksjonsevne. For ryggpasienter  bidro både Ørebro-skjemaet og klinikerens vurdering til å forklare funksjonsutfall etter åtte uker, mens for nakkepasienter var prediksjonsevnen usikker.

H. Dagfinrud, K. Storheim, L.H. Magnussen, T. Ødegaard, I. Hoftaniska, L.G. Larsen, P.O. Ringstad, F. Hatlebrekke, M. Grotle

Publisert online in Manual Therapy 24 September 2012

Les sammendrag: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X12001865