Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Overrekkelse av St.Olavs orden

12. oktober fikk Anne Elisabeth Ljunggren sin St. Olavs orden av fylkesmann Svein Alsaker.

Hovedinnhold

Utmerkelsen ble feiret i historiske omgivelser ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. Rektor Sigmund Grønmo, fakultetsdirektør ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Nina Mevold, sammen med kolleger, familie og venner delte denne flotte begivenheten med Elisabeth. Les mer På høyden