Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Overrekkelse av St.Olavs orden

12. oktober fikk Anne Elisabeth Ljunggren sin St. Olavs orden av fylkesmann Svein Alsaker.

Main content

Utmerkelsen ble feiret i historiske omgivelser ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. Rektor Sigmund Grønmo, fakultetsdirektør ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Nina Mevold, sammen med kolleger, familie og venner delte denne flotte begivenheten med Elisabeth. Les mer På høyden