Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Nordisk sommerskole for nevrorehabilitering

Fra forskning til klinisk praksis. En update på nevrorehabilitering fra et tverrfaglig perspektiv

Den første Nordiske sommerskolen for nevrorehabilitering finner sted i Falsterbo, Sverige fra 21. til 23. September.

illustrasjon sommerskole

Hovedinnhold

I løpet av 3 intensive dager får deltakere formidlet evidensbasert kunnskap av dyktige forelesere. Samtidig vil sommerskolen gi mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling på tvers av profesjonene og landegrensene. Sommerskolen inviterer alle medlemmene av nevrorehabiliteringsteamet, sykepleiere, leger, fysioterapeuter, logopeder, ergoterapeuter, nevropsykologer og andre. Både erfarne klinikere som ønsker en komprimert oppdatering på aktuell kunnskap og mindre erfarne helsearbeidere som ønsker en oversikt over evidensbasert praksis er velkomne. Programmet dekker et bredt spekter av temaer som motorikk, kognisjon, språk, teknologi, nevroplastisitet og assessments. Temaene reflekterer et europeisk curriculum og er del av en etterutdannings-initiativ til World Federation for Neurorehabilitation.

Mer informasjon her:  http://www.hospitalsenhedmidt.dk/regionshospitalet-hammel/nordisk-sommerskole-for-neurorehabilitering

Kontakt: Iris.Brunner@uib.no