Hjem
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Nyhetsarkiv for GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

På Haukeland Universitetssykehus tilbyr Helse Bergen musikkterapi både som behandling og som et tilbud som gjør sykehushverdagen litt bedre for barn og unge. Sykehuset legger også til rette for forskning og praksisplasser.
I Norge er musikkterapi foreløpig lite brukt i palliasjon. Haraldsplass Diakonale Sykehus går foran og tilbyr musikkterapi.
Hva er implikasjoner for forebygging og behandling av rus og psykiske lidelser? Hvordan kan musikkterapi inngå i spesialisthelsetjenestens behandling og i de kommunale tjenestenes fokus på forebygging og oppfølging?