Hjem
Grønne områder, luftforurensning og helse
Nyhet

Life-GAP-resultater presentert på den nordiske lungekonferansen i København

Årets nordiske lungekongress ble holdt i København 1.- 3. juni . PhD-forsker Shanshan Xu fra Senter for internasjonal helse kunne presentere spennende resultater fra sin forskning om langtidseksponering av luftforurensning og grønne områder i Nord-Europa.

PhD researcher Shanshan Xu
Shanshan Xu viser fram LIFE-GAP-studien under den nordiske lungekonferansen.
Foto/ill.:
Juan Pablo Lopez Cervantes

Hovedinnhold

Ph.d.-forsker Shanshan Xu viste frem resultater fra Life-GAP-prosjektet på den nordiske lungekongressen (Nordic Lung Congress) i København i juni. Siden september 2021 har Xu jobbet med prosjektet, og hun vil videre i sin ph.d.-forskning fokusere på langtidseksponering av luftforurensning og grønne områder, og hvordan disse eksponeringene påvirker utfall som dødelighet, sykehusinnleggelser og symptombyrde.

I en posterpresentasjon viste Xu utviklingen av luftforurensingen i de nordiske byene som er inkludert i RHINE-studien over en 20-årsperiode. I perioden fra 1990 til 2010 er forurensning fra partikkelstoffer (PM) redusert i fem byer (Aarhus, Umeå, Gøteborg, Uppsala), samtidig som det er en tendens til økning i Bergen og Reykjavik. Også nivåer av svart karbon (BC) og nitrogendioksid (NO2) viser et lignende mønster. Foreløpige analyser tyder på at økte luftforurensningsnivåer er forbundet med økt risiko for dødelighet hos voksne, og at den økte dødelighetsrisikoen kan variere mellom menn og kvinner. Disse resultatene vil bli undersøkt videre av Shanshan Xu for hennes neste presentasjon, som vil finne sted på verdens største kongress for lungeforskning – European Respiratory Society annual congress – i Barcelona i september.