Hjem
Genetisk epidemiologi
NY PUBLIKASJON

Småcellet lungecancer hos en 14 år gammel jente

Småcellet lungecancer er en aggressiv type kreft som er asssosiert med rask spredning, røyking, god initial respons av behandling, stor fare for residiv og høy dødelighet. Artikkelen er den første komplette kasuistikk om småcellet lungecancer hos en pediatrisk pasient. Den ble publisert i Journal of Pediatric Hematology/Oncology.

Hovedinnhold

Artikkelen finner du her.