Home
Genetic epidemiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY PUBLIKASJON

Småcellet lungecancer hos en 14 år gammel jente

Småcellet lungecancer er en aggressiv type kreft som er asssosiert med rask spredning, røyking, god initial respons av behandling, stor fare for residiv og høy dødelighet. Artikkelen er den første komplette kasuistikk om småcellet lungecancer hos en pediatrisk pasient. Den ble publisert i Journal of Pediatric Hematology/Oncology.

Artikkelen finner du her.