Hjem
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Bøker av Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen har skrevet 4 populærvitenskapelige bøker, som alle på forskjellige måter gir en innføring i eller anvendelse av kognitiv terapi.