Hjem

Helseøkonomi

Hovedinnhold

helseøkonomi

Forskningsgruppen Helseøkonomi gjennomfører forskning av relevans for både samfunnsplanleggere og helsesektoren, nasjonalt og internasjonalt. Vi har gjennom flere år fokusert på teoretiske og empiriske analyser som gir kunnskap om en effektiv organisering av helsetjenester.

De senere årene har gruppen også dreid forskningen sin mot empiriske analyser der vi bruker koblete registerdata til å studere det kompliserte samspillet mellom helse på den ene siden og velferds-, familie-, arbeidsmarked- og helsepolitikk på den andre siden.

Gruppen har et betydelig nasjonalt og internasjonalt nettverk, og er for tiden blant annet engasjert i to større EU-finansierte prosjekter. Vi bidrar også med undervisning og veiledning på alle nivåer både ved Institutt for økonomi og i samarbeid med medisinske miljøer.

Solstrand Hotel

Helseøkonomikonferansen 2017

Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterte til den nittende Nasjonale Helseøkonomikonferansen den 22. – 23. mai 2017.

Horisont 2020
Seniorforskar Kamrul Islam, professor Jan Erik Askildsen og professor Sabine Ruths

Vil bruke SELFIE til å forbetre helsetilbodet

I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.