Hjem
Helseøkonomi

Helseøkonomikonferansen 2017

Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterte til den nittende Nasjonale Helseøkonomikonferansen den 22. – 23. mai 2017.

Solstrand Hotel
Den årlige helseøkonomikonferansen ble holdt på Solstrand Fjordhotell i Os kommune
Foto/ill.:
Solstrand Hotel & Bad

Hovedinnhold

Årets konferanse tok opp økonomiske og organisatoriske utfordringer som den norske helsesektoren står overfor, og også se disse i et komparativt, europeisk perspektiv.Dr. Jonathan Cylus (London School of Economics og European Observatory on Health Systems and Policies /WHO ) holdt innledning om utfordringer knyttet til en aldrende befolkning.

Professor Bob Elliot (HERU, University of Aberdeen) , som er prosjektleder for et stort EU-prosjekt om oppgaveglidning i helsesektoren (MUNROS), innledet andre dag med foredrag om “New and Extended Roles for Health Care Professionals in Europe: Practices, Outcomes, and Costs”.

 

På konferansen ble det i tillegg presentert forskning og invitert til diskusjon om blant annet:

  • Aldrende befolkning og organisering av helse- og omsorgstjenester for eldre
  • Ulikhet
  • Helsepersonell / MUNROS-prosjektet
  • Økonomisk evaluering
  • Spesialisthelsetjenesten