Home
Health economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Helseøkonomikonferansen 2017

Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterte til den nittende Nasjonale Helseøkonomikonferansen den 22. – 23. mai 2017.

Solstrand Hotel
Den årlige helseøkonomikonferansen ble holdt på Solstrand Fjordhotell i Os kommune
Photo:
Solstrand Hotel & Bad

Main content

Årets konferanse tok opp økonomiske og organisatoriske utfordringer som den norske helsesektoren står overfor, og også se disse i et komparativt, europeisk perspektiv.Dr. Jonathan Cylus (London School of Economics og European Observatory on Health Systems and Policies /WHO ) holdt innledning om utfordringer knyttet til en aldrende befolkning.

Professor Bob Elliot (HERU, University of Aberdeen) , som er prosjektleder for et stort EU-prosjekt om oppgaveglidning i helsesektoren (MUNROS), innledet andre dag med foredrag om “New and Extended Roles for Health Care Professionals in Europe: Practices, Outcomes, and Costs”.

 

På konferansen ble det i tillegg presentert forskning og invitert til diskusjon om blant annet:

  • Aldrende befolkning og organisering av helse- og omsorgstjenester for eldre
  • Ulikhet
  • Helsepersonell / MUNROS-prosjektet
  • Økonomisk evaluering
  • Spesialisthelsetjenesten