Hjem
Forskergruppe for velferdsrett
Stormasterstudenter

Stormasterstudenter tilknyttet forskergruppen

Høsten 2020 og våren 2021 har forskergruppen for velferdsrett to stormasterstudenter på forskerlinjen tilknyttet gruppen. 

Hovedinnhold

Dina og Ingeborg skriver begge masteroppgave innenfor arbeidsrett og har begge Tine Eidsvaag som veileder.

Dina Calligaro Ingebrigtsen 

Dina er ansatt som vitenskapelig assistent og tilknyttet forskergruppen for velferdsrett studieåret 2020/2021. Dina skriver stor masteroppgave på forskerlinjen innenfor arbeidsrett og menneskerettigheter. Tema for oppgaven er «Arbeidsgivers styringsrett i møte med arbeidstakers religionsfrihet. Særlig om bruk av religiøse plagg og symboler på arbeidsplassen». Siktemålet med oppgaven er å drøfte i hvilken grad arbeidstakers menneskerettslige vern av religionsfriheten sammenholdt med diskrimineringsvernet legger begrensinger på arbeidsgivers kompetanse til å nekte arbeidstakere å bruke religiøse plagg eller symboler på arbeidsplassen.   

Ingeborg Nøding

Ingeborg skriver stor masteroppgave på forskerlinjen innenfor temaet arbeidsrett. Hennes problemstilling er "Midlertidig ansettelse for testing av arbeidstakers egnethet: utskifting av arbeidstaker eller forlengelse av midlertidig arbeidsforhold ved utløp av midlertidig avtale». Gjennom styringsretten har arbeidsgiver adgang til å foreta en utskiftning av en midlertidig arbeidstaker, eller foreta en forlengelse av det midlertidige arbeidsforholdet dersom et midlertidig behov fortsatt foreligger. Siktemålet med oppgaven blir å avklare om den midlertidige ansettelsen utgjør en tilstrekkelig etablert posisjon til at det kan oppstilles et vern for arbeidstakeren.