Hjem
Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett
Om forskergruppen

Om forskergruppen

Hovedinnhold

Forskergruppen for informasjons- og innovasjonsrett ble opprettet i 2017 og bygger på kompetanse om opphavsrett, immaterialrett, kunstig intelligens og markedsføringsrett som er utviklet over det siste ti-året ved fakultetet. Gruppen satser på et tett samarbeid med studentene og involverer legaltech-miljøet INNORETT i deler av forskningsaktiviteten. Medlemmene har fått en rådgivende funksjon i opphavsrettslige spørsmål knyttet til digitale løsninger for UiB, på tvers av fakultetene. Forskergruppen har også bidratt sterkt til omstilling til digitale plattformer i utdanningen ved universitetet. 

Gruppen vil fremover arbeide med å konkretisere det tverrfaglige potensialet innen teknologi og innovasjon gjennom forskningsprosjekter, nettverk og utdanningsplattformer. Teknologisk utvikling og rettigheter er i kjernen av gruppens samarbeid med Institutt for informasjons- og medievitenskap og Media City Bergen, Institutt for informatikk og Det medisinske fakultet. Det er forskning på kunstig intelligens og juridisk metode som også ligger til grunn for utvikling av ulike valgemner ved fakultetet.