Hjem
Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett

Bergen immaterialrettsforum: Opphavsrett i konkurs - Nytt tidspunkt 15.5

Spørsmålet om i hvilket omfang opphavsretten har gått over til rettighetshaver er avgjørende for om konkursboet kan disponere over rettigheten ved blant annet å overdra den videre til tredjepart, uten først å tre inn i kontrakten med opphaveren. Foredraget vil også ta opp hvorvidt opphaveren kan kreve rettighetene tilbakeført til seg ved konkurs hos rettighetserverver og i hvilken grad opphaver kan begrense boets rett til å disponere over rettigheten ved rettighetserververs konkurs. Problemstillingene belyses blant annet med konkursen i Flimmer Film.

Dragefjellet
Foto/ill.:
André Kvalvågnes

Hovedinnhold

Foredragsholder Merete Endestad disputerte i januar i år for ph.d.-graden med avhandlingen «Opp­havs­rett og konkurs­beslag - en formue­rettslig analyse av opp­havs­rettig­heter som deknings­objekt». 

Foredraget finner sted onsdag 15.5.19 kl. 14.15 i seminarrom 2 i 4. etasje i jussbygget på Dragefjellet (JUS-I). Inngang fra Magnus Lagabøtes plass 1 (fremsiden) eller fra Jekteviksbakken 29 (baksiden). Påmelding er ikke nødvendig.

Nytt denne gangen er at det vil bli søkt om godskriving av kurset som etterutdanning for advokater. 

Om du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer kan du sende e-post til torger.kielland@uib.no.