Hjem
Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett

Ph.d.-avhandlinger

Oversikt over ph.d.-avhandlinger med relevant tematikk fra det siste ti-året.

Hovedinnhold

Intellectual Property LawSteinkjer, Lars Erik 2010, Eneretten til bioteknologiske oppfinnelser. [Exclusive rights to biotechnological inventions.] **
Intellectual Property LawKielland, Torger 2014, Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser. [Patenting inventions in information technology.]
Privacy and data protection LawHovlid, Ellen Lexerød 2014, Vern av privatlivets fred: med særlig fokus på kjente personers vern mot offentliggjøring av private forhold i redaktørstyrte medier. [Privacy protection: with particular focus on celebrities’ protection against publication of private relations in edited media.] **
Privacy and data protection LawKvam Bjarne 2014, Politiets persondatarett: en studie av hjemmels- og formålskrav ved politiets utlevering av personopplysninger til utlandet. [Police rights to personal data: a study of requirements of authorities and objectives in police disclosing of personal information to foreign authorities.] **