Hjem
Gruppe for journalistikkforskning
Forskning

Slik leses kvinneblader

Bladenes fysiske utforming er med å holde på leserne. Dette er et av funnene Brita Ytre-Arne har gjort i sin studie av kvinneblader.

Brita Ytre-Arne
Brita Ytre-Arne
Foto/ill.:
Zulfikar Fahmy

Hovedinnhold

Brita Ytre-Arne disputerte i vår med avhandlingen «Women’s magazines and their readers: Experiences, identity and everyday life». Undersøkelsen bygger på spørreskjema og kvalitative dybdeintervjuer og med lesere av kvinneblader.

Leserne bruker bladene som en form for kos og belønning. Bladene gir verdifull avveksling fra en hektisk hverdag. Det er viktig for leserne at bladene er forutsigbare, og derfor ikke forandrer seg for mye. Over tid er det imidlertid viktig at bladene til en viss grad fornyes.

Hennes avhandling fikk stor oppmerksomhet i media. NRK dekket saken med en reportasje i Vestlandsrevyen, og et større intervju på Førkveld. Også Kampanje, Bergens Tidende, Ekko og Klassekampen viet avhandlingen oppmerksomhet.

Ytre-Arnes avhandling kan lastes ned i sin helhet på BORA (Bergen Open Research Archive)