Hjem

Biogeokjemi

 

Biogeokjemi omhandler prosessene som styrer grunnstoffenes kretsløp på jorden. Vi fokuserer gjerne på dem som sørger for at elementer overføres fra ett miljø til et annet, og disse har ofte betydning for klimaet på jorda og for økosystemer. For eksempel studerer vi hvordan både havet og økosystemer på land tar opp CO2 fra atmosfæren, og også hva som styrer fordelingen av viktige næringsemner i havene.

 

Biogeokjemi er en tverrfaglig vitenskap siden både biologiske, kjemiske, oseanografiske og geologiske prosesser er med på å styre grunnstoffenes kretsløp, de utfolder seg over en rekke ulike tidskalaer og kan angå alt fra ett lite planteplankton i havet til hele jordkloden. For å studere alt dette tyr vi til både modellsimuleringer og felt- og laboratoriestudier.

Vi tilbyr en rekke interessante masterprosjektet, disse er lagt ut på denne siden.

Ny doktorgrad

Karbonkretsløpet i Rødehavet

Elsheikh Bashir Ali disputerer tirsdag 14. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The inorganic carbon cycle of the Red Sea.”

Ny doktorgrad

Karbonisotopene - havets historieforteller

Marie Eide disputerer mandag 30. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Large scale distribution of stable carbon isotopes in the global ocean"

Populærvitenskap

Havet har feber

Havet blir varmere. Det gir smeltende is, økende havnivå og endret havsirkulasjon. Sammen betyr dette mye for livet i havet.

Nyhet

90 millioner kroner til karbonovervåking

ICOS Norge får 90 millioner kroner av Forskningsrådet for å overvåke klimagassutslipp. Det tilknytta havovervåkingssenteret kan no gå over frå dugnadsdrift og til eit meir langsiktig løp.

Forskning | Klima

Omfattende klimagass-overvåking åpnet

Nå er ICOS Norge offisielt i gang, som en del av det store europeiske nettverket for karbonovervåking.