Hjem

Biogeokjemi

Hovedinnhold

CTD på vei ned under tokt i Nord-Atlanteren sommer 2009

 

Biogeokjemi omhandler prosessene som styrer grunnstoffenes kretsløp på jorden. Vi fokuserer gjerne på dem som sørger for at elementer overføres fra ett miljø til et annet, og disse har ofte betydning for klimaet på jorda og for økosystemer. For eksempel studerer vi hvordan både havet og økosystemer på land tar opp CO2 fra atmosfæren, og også hva som styrer fordelingen av viktige næringsemner i havene.

 

Biogeokjemi er en tverrfaglig vitenskap siden både biologiske, kjemiske, oseanografiske og geologiske prosesser er med på å styre grunnstoffenes kretsløp, de utfolder seg over en rekke ulike tidskalaer og kan angå alt fra ett lite planteplankton i havet til hele jordkloden. For å studere alt dette tyr vi til både modellsimuleringer og felt- og laboratoriestudier.

Vi tilbyr en rekke interessante masterprosjektet, disse er lagt ut på her. (Ta også gjerne kontakt med Truls Johannessen, Are Olsen og Christoph Heinze.)

Nyhet
Christoph Heinze (UiB og Bjerknessenteret) og Thorsten Blenckner (Stockholm Resilience Centre)  ønsket over 80 forskere velkommen til Bergen i dag, når COMFORT prosjektet setter I gang. Heinze (til venstre) og Blenckner leder et forskerteam som skal under

Hva er havets tålegrenser?

Hvilket nivå av havforsuring, temperaturøkning tåler havet og økosystemene? Forskerne i det nye COMFORT-prosjektet undersøker trygge rammer for havet.

Ny forskning
GLODAP

Har målt havets opptak av menneskeskapt karbon

Havet kompenserte for en tredjedel av menneskeskapte CO2-utslipp mellom 1994 og 2007. Det viser en ny studie basert på verdensomspennende observasjoner.

Utdanning

VR lar studentar fly gjennom jetstraumane

Et nytt prosjekt lar meteorologi og oseanografistudentar oppleve atmosfæren på hittil uvande måtar.

Ny forskning
Havforsuring_Vingesneglen

Havforsuring begrenser leveområder i Sørishavet

Levevilkårene for enkelte mikroorganismer i Sørishavet kan bli dramatisk forverret innen slutten av århundret. Surere hav kan innskrenke dyrenes territorier – ikke horisontalt, men i dybden.