Hjem
Klimadynamikk

Nyhetsarkiv for Klimadynamikk

Forskningsrådet bevilger 17 millioner kroner til to UiB-prosjekter som skal forske på issmelting og klimaforandringer rundt Sydpolen.
Forskningsrådet fordeler 252 mill. NOK på 32 prosjekter i FRINATEK, 4 av disse går til forskere ved Geofysisk institutt. I tillegg gikk ett av fem innvilgede Polarprog-prosjekter også til instituttet.
Havet blir varmere. Det gir smeltende is, økende havnivå og endret havsirkulasjon. Sammen betyr dette mye for livet i havet.
2016-utgaven av 2°C er klar: Nullutslipp haster. Fossil energi må fases ut fra alle sektorer i raskt tempo hvis målene fra Paris-avtalen skal kunne nås.
Rektor Dag Rune Olsen har vært på besøk hos University of the South Pacific for å styrke samarbeidet mellom Bergen og Fiji. Han møtte også UiB-studenter på utveksling.
En ny analyse av hvordan lavtrykkene over Golfstrømmen oppstår, viser at Stillehavsfenomenet El Niño kan påvirke hvordan stormbanene beveger seg mot Norskekysten. Resultatene er publisert i Journal of the Atmospheric Sciences.
Forskerne som dro på tokt til Irmingerhavet i april i fjor, kunne observere en prosess ingen har sett før. Toktet gav et unikt datasett som viser en sterk sammenheng mellom drivkrefter i atmosfæren og havets opptak av menneskeskapt CO2 . Resultatene er publisert i Nature Communications.
Menneskeskapte klimaendringer skaper hodebry for forskningen på stormbaner. En ny studie i Nature Geoscience viser at mange motstridende prosesser kompliserer forutsigbarhet for stormbaner.
Korleis vil klimaet på jorda vera i framtida? Noel Keenlyside arbeider hardt for at vi skal vita meir.
- Jeg kan hjelpe deg med å nå ut med forskning og informasjon, sier MatNat-fakultetets nye kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg. Denne uken startet han i den nyopprettede stillingen.
Er du interessert i hva som driver klimasystemet og klimaendringene, eller kunne du tenke deg å lære mer om hvordan man kan arbeide systematisk med å bedre arbeidshelsen i utviklingsland? Denne høsten byr på nye sjanser til å ta ett av UiBs åpne nettkurs.
Nye målinger som nylig er publisert i Nature Communications, viser at varmt dyphavsvann når helt frem til en isbrem i sydlige Weddellhavet i Antarktis.
Tre klimaprosjekt med tilknyting til UiB får støtte frå Horisont 2020.
Nansensenteret og Stein Sandven leier prosjektet som får 15,5 millionar Euro for å bygge eit betre observasjonssystem i Arktis. Også to andre nyfinanserte EU-prosjekt involverer Bjerknesforskarar og forskarar frå Universitetet i Bergen.
NORPAN er et samarbeidsprosjekt som gir norske forskere og studenter muligheten til å besøke Japan og omvendt.
Ved hjelp av bøyen Gabriel i Store Lungegårdsvann får elever teste livet som forskere.
Tendensene fra forrige år fortsetter i 2016, samtidig som nye programmer og trender påvirker søkernes prioriteringer. Psykologi, naturvitenskapelige fag og pedagogikk er blant de store vinnerne.
Nå er ICOS Norge offisielt i gang, som en del av det store europeiske nettverket for karbonovervåking.

Sider