Hjem
Kjemometri og Analytisk kjemi

Hovedinnhold

Professorene
Bjørn Grung
Olav M. Kvalheim, leder
Svein Are Mjøs

Rådgivende ingeniør
Egil Nodland

Ph.D. studentene

Milan Narendra Chhaganlal

Charlotte Langeland Nakken

Studentene @uib.no