Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Hvilke krav stiller EØS-retten til forvaltningsrettens ugyldighet, ugyldighetsvirkninger og omgjøringsregler?

Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat Siri Kildahl Venemyr

Bildet av Venemyr sin presentasjon
Foto/ill.:
Marte Dahl Reisæter

Hovedinnhold

Mandag 29. november 2021 fikk BERG besøk av stipendiat Siri Kildahl Venemyr, UiO. Hun presenterte sin meget interessante avhandling om «Feil og følger i forvaltningsretten», nærmere bestemt hvilke krav EØS-retten stiller til forvaltningsrettens ugyldighet, ugyldighetsvirkninger og omgjøringsregler. Hun skriver om mulighetene og plikten, rommet, man har innenfor gjeldende norske metodeprinsipper i norsk forvaltningsrett til å oppfylle EØS-rettens krav.