Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Hvilke krav stiller EØS-retten til forvaltningsrettens ugyldighet, ugyldighetsvirkninger og omgjøringsregler?

Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat Siri Kildahl Venemyr

Bildet av Venemyr sin presentasjon
Photo:
Marte Dahl Reisæter

Main content

Mandag 29. november 2021 fikk BERG besøk av stipendiat Siri Kildahl Venemyr, UiO. Hun presenterte sin meget interessante avhandling om «Feil og følger i forvaltningsretten», nærmere bestemt hvilke krav EØS-retten stiller til forvaltningsrettens ugyldighet, ugyldighetsvirkninger og omgjøringsregler. Hun skriver om mulighetene og plikten, rommet, man har innenfor gjeldende norske metodeprinsipper i norsk forvaltningsrett til å oppfylle EØS-rettens krav.