Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Skyldkravet i konkurranseretten: Hva skal forsettet dekke?

Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø har skrevet en artikkel om skyldkravet i Konkurranseretten.

Gjendemsjø er avbildet
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Artikkelen behandler spørsmålet om hva forsettet i konkurransesaker skal dekke, særlig i saker om samarbeid med konkurransebegrensende formål. Gjendemsjø foretar en gjennomfang av hvordan ulike håndhevingsorganer i Norge har hatt ulike tilnærminger til hva forsettet skal dekke, og drøfter det objektive gjerningsinnholdet i forbudet mot samarbeid med konkurransebegrensende formål. Ettersom vurderingen av om et konkret samarbeid har et konkurransebegrensende formål er en rettslig vurdering, vil en uvitenhet om samarbeidets konkurransebegrensende art være en rettslig uvitenhet som ikke er til hinder for at forsettet dekker hele det objektive gjerningsinnholdet. 

Les hele artikkelen her