Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Skyldkravet i konkurranseretten: Hva skal forsettet dekke?

Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø har skrevet en artikkel om skyldkravet i Konkurranseretten.

Gjendemsjø er avbildet
Photo:
UiB

Main content

Artikkelen behandler spørsmålet om hva forsettet i konkurransesaker skal dekke, særlig i saker om samarbeid med konkurransebegrensende formål. Gjendemsjø foretar en gjennomfang av hvordan ulike håndhevingsorganer i Norge har hatt ulike tilnærminger til hva forsettet skal dekke, og drøfter det objektive gjerningsinnholdet i forbudet mot samarbeid med konkurransebegrensende formål. Ettersom vurderingen av om et konkret samarbeid har et konkurransebegrensende formål er en rettslig vurdering, vil en uvitenhet om samarbeidets konkurransebegrensende art være en rettslig uvitenhet som ikke er til hinder for at forsettet dekker hele det objektive gjerningsinnholdet. 

Les hele artikkelen her