Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Forskergruppen har hatt sin siste faglige aktivitet for 2021

Masterstudent Elmira Oshnavie presenterte fra sin masteravhandling

deltagerne er avbildet
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

På forskergruppens siste faglige aktivitet før jul presenterte Elmira fra masteroppgaven sin som omhandler reglene om alternativsituasjonen i fusjonskontrollen. Elmira er masterstudent på forskerlinjen, og skriver stor masteroppgave innenfor konkurranserett. Hun har vært forskergruppen for europrarett sin vitenskapelige assistent siden august 2021. Som del av det obligatoriske opplegget på forskerlinjen hadde Elmira sendt inn tekst som ble kommentarer av professor Tore Lunde og førsteamanuensis Ingrid Barlund i etterkant av presentasjonen. Etterfulgt av en felles diskusjon med hele forskergruppen. Tusen takk til Elmira for et meget interessant siste faglige opplegg for året 2021.