Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Den anskaffelsesrettslige overprøvingsintensiteten

Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat og advokat Hallgrim Fagervold

Hallgrim presenterer
Foto/ill.:
Marte Reisæter

Hovedinnhold

Mandag 14. februar 2022 presenterte advokat (H) og stipendiat Hallgrim Fagervold deler av hans avhandling så langt, som handler om anskaffelsesrettslig overprøvingsintensiten. Hva er rettsanvendelsesskjønn i anskaffelsesretten og hva er innkjøpsfaglig skjønn? Hvilke deler av dette prøves av EU-domstolen, og hvor inngående er denne prøvingen? Dette er spørsmål som reguleres ulikt i EUs medlemsstater, noe mange jurister drar med seg inn i håndteringen av spørsmålene på EU-nivå. Hallgrim snakket blant annet om hvordan disse utfordringene håndteres. Presentasjonen ble etterfulgt av spørsmål og en god diskusjon.