Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Den anskaffelsesrettslige overprøvingsintensiteten

Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat og advokat Hallgrim Fagervold

Hallgrim presenterer
Photo:
Marte Reisæter

Main content

Mandag 14. februar 2022 presenterte advokat (H) og stipendiat Hallgrim Fagervold deler av hans avhandling så langt, som handler om anskaffelsesrettslig overprøvingsintensiten. Hva er rettsanvendelsesskjønn i anskaffelsesretten og hva er innkjøpsfaglig skjønn? Hvilke deler av dette prøves av EU-domstolen, og hvor inngående er denne prøvingen? Dette er spørsmål som reguleres ulikt i EUs medlemsstater, noe mange jurister drar med seg inn i håndteringen av spørsmålene på EU-nivå. Hallgrim snakket blant annet om hvordan disse utfordringene håndteres. Presentasjonen ble etterfulgt av spørsmål og en god diskusjon.