Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Uavhengig utvalg skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen

I utvalget sitter blant annet forskergruppens medlem Professor Halvard Haukeland Fredriksen.

Halvard Haukeland Fredriksen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Det er nye tider i Europa, og det er på tide å ta en ny titt på dagens EØS-samarbeid. Det er oppnevnt et utvalg som skal drive viktig utvalgsarbeid om erfaringer med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år. Regjeringen har bedt utvalget se særlig på en rekke tema. Blant disse tingene er betydningen det indre marked har hatt for norsk næringsliv og hvordan fri bevegelse av arbeidskraft har påvirket det norske arbeidsmarkedet. I tillegg skal utvalget se på EØS-samarbeidets rolle i krisehåndtering og beredskap og EØS-samarbeidet som mulig plattform for utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU, særlig i lys av utviklingen i EU-samarbeidet etter Russlands krig mot Ukraina.

Utvalget er bredt sammensatt og blant medlemmene er Professor Halvard Haukeland Fredriksen. Les mer om utvalgets sammensetningen- og mandat på regjeringens sider.