Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Uavhengig utvalg skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen

I utvalget sitter blant annet forskergruppens medlem Professor Halvard Haukeland Fredriksen.

Halvard Haukeland Fredriksen
Photo:
UiB

Main content

Det er nye tider i Europa, og det er på tide å ta en ny titt på dagens EØS-samarbeid. Det er oppnevnt et utvalg som skal drive viktig utvalgsarbeid om erfaringer med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år. Regjeringen har bedt utvalget se særlig på en rekke tema. Blant disse tingene er betydningen det indre marked har hatt for norsk næringsliv og hvordan fri bevegelse av arbeidskraft har påvirket det norske arbeidsmarkedet. I tillegg skal utvalget se på EØS-samarbeidets rolle i krisehåndtering og beredskap og EØS-samarbeidet som mulig plattform for utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU, særlig i lys av utviklingen i EU-samarbeidet etter Russlands krig mot Ukraina.

Utvalget er bredt sammensatt og blant medlemmene er Professor Halvard Haukeland Fredriksen. Les mer om utvalgets sammensetningen- og mandat på regjeringens sider.