Hjem
Forskargruppe for europarett
Ny artikkel

Ny artikkel fra stipendiat Håvard Olai Holsen

Stipendiat Håvard Olai Holsen, medlem i forskergruppene for europarett og sivilprosess, har nylig publisert en artikkel i Lov og Rett om «Konkurransemyndighetenes rett til innsyn i advokatkommunikasjon».

Bilde av Håvard Olai Holsen
Håvard Olai Holsen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I norsk rett er utgangspunktet at internadvokater er omfattet av bevisforbudene for advokatkommunikasjon i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. Dette er annerledes innenfor EU/EØS-konkurranseretten, hvor Kommisjonen og ESA kan kreve innsyn i kommunikasjonen med internadvokater. EU-domstolen betrakter nemlig ikke internadvokater som tilstrekkelig uavhengige til å kvalifisere som «ordentlige» advokater. Artikkelen redegjør for EU-domstolens tilnærming, og problematiserer hvilken betydning den har for norske konkurransemyndigheter. Det argumenteres for at Konkurransetilsynet har rett til innsyn i kommunikasjon med internadvokater både når det bistår ESA, og ved selvstendig håndheving av EØS-avtalen artikkel 53 og 54.