Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

I artikkelen skriv Ingrid om høvet mellom nasjonal og EØS-rettsleg konkurranseregulering. Artikkelen vert publisert i Tidsskrift for Forretningsjus.
The criteria of presence of state resources, selectivity and effect on trade under Articles 107(1) TFEU and 61(1) EEA in Case C-518/13 The Queen, on the application of Eventech Ltd v Parking Adjudicator.
På BECCLE har vi gleden av å kunne invitere til den første årlige BECCLE-konferansen om konkurransepolitikk, med foredrag av blant andre David Bailey, Joe Harrington og Patrick Rey.
Research Fellow Ignacio Herrera Anchustegui and Albert Sánchez Graells, Senior Lecturer in Commercial Law, University of Leicester, have just completed a working paper on the new rules on centralisation and occasional procurement under articles 37-39 of Directive 2014/24.
Research Fellow Ignacio Herrera Anchustegui has published an analysis of the EFTA-Court Judgment E-24/13 Casino Admiral AG v Wolfgang Egger in the latest issue of the Public Procurement Law Review.
Artiklene om anvendelsen av det EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsprinsippet i nordiske domstoler og prinsippet om statenes erstatningsansvar går rett i kjernen på to av dagens utfordringer ved anvendelsen av EØS-retten
Onsdag 8. oktober antydet Grette-advokatene Amund Brede Svendsen og Thomas Flo Haugaard at Coops oppkjøp av ICA må godkjennes i henhold til til det såkalte "failing firm defense". BEECLEs Erling Hjelmeng, Tommy S. gabrielsen og Lars Sørgard stiller seg tvilende til påstanden.
I veke 41 reiser Forskargruppa i Konkurranse – og Marknadsrett på eit 5-dagars opphald ved Max Planck Institute for Innovation and Competition i München. Føremålet med turen er å skape tettare band både fagleg og sosialt i gruppa, og ikkje minst å besøke ein svært anerkjend forskingsinstitusjon innanfor vårt fagfelt.
The Court dismisses action for annulment as inadmissible for lack of legal standing

Sider