Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Research Fellow Ignacio Herrera Anchustegui has published an analysis of the EFTA-Court Judgment E-24/13 Casino Admiral AG v Wolfgang Egger in the latest issue of the Public Procurement Law Review.
Artiklene om anvendelsen av det EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsprinsippet i nordiske domstoler og prinsippet om statenes erstatningsansvar går rett i kjernen på to av dagens utfordringer ved anvendelsen av EØS-retten
Onsdag 8. oktober antydet Grette-advokatene Amund Brede Svendsen og Thomas Flo Haugaard at Coops oppkjøp av ICA må godkjennes i henhold til til det såkalte "failing firm defense". BEECLEs Erling Hjelmeng, Tommy S. gabrielsen og Lars Sørgard stiller seg tvilende til påstanden.
I veke 41 reiser Forskargruppa i Konkurranse – og Marknadsrett på eit 5-dagars opphald ved Max Planck Institute for Innovation and Competition i München. Føremålet med turen er å skape tettare band både fagleg og sosialt i gruppa, og ikkje minst å besøke ein svært anerkjend forskingsinstitusjon innanfor vårt fagfelt.
The Court dismisses action for annulment as inadmissible for lack of legal standing
The test of concomitance and the Market Economy Investor Principle (MEIP)

Sider