Hjem
Forskergruppen Latinamerika: Språk, litteratur og kultur

Hovedinnhold

Av pågående forskningstemaer kan nevnes:

 • Konservatisme og litteratur i Latinamerika i det 19. århundre
 • Costumbrismo
 • Film som merkevare
 • Tradisjonsskildring og regionalt perspektiv i mellomamerikansk fortellekunst
 • Kvinners plass i samfunnet i Latinamerika
 • Peruanske kvinnelige entreprenører i USA
 • Migrasjon
 • Narrative og visuelle strategier innen dokumentarfilm fra Latinamerika
 • Særtrekk ved kriminallitteraturens svarte genre i det sørlige Amerika: miljø, språk
 • Populærmusikk i Lima
 • Språkholdninger i spansktalende Antillene
 • Språklig variasjon i Mellom-Amerika (Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica og Panama)
 • Salarrués verk

Flere av emnene blir også utforsket i lys av nasjonale, regionale og internasjonale perspektiver.