Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
forskningsprosjekt

CLIMLIFE

Prosjektet CLIMLIFE skal studere hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte.

Klimademonstrasjon i Tyskland
AKTIVISME: En av strategiene folk bruker for å tilpasse hverdagslivet til klimautfordringene, er å engasjere seg aktivt for å påvirke politikk som kan dempe klimaendringene.
Foto/ill.:
NTB

Hovedinnhold

Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv. Vi må alle passe på våre behov og interesser, vår familie og vårt fellesskap.

Nyere forskning viser at når nordmenn blir spurt om løsninger som skal til for å takle klimaendringene, svarer de fleste at "vi må alle bidra". Men hva betyr dette mer spesifikt? Hvor villige er vi til å endre vår levemåte? Hvordan knytter folk, og særlig de unge, disse utfordringene til sine dagligliv? Og hvordan forholder politikere og media seg til spørsmål om livsstil?

Vi antyder at folk i hovedsak bruker fire strategier for å tilpasse – eller ikke tilpasse – hverdagslivet til klimautfordringene:

  1. Aktivisme: Folk engasjerer seg aktivt for å påvirke politikk som kan dempe klimaendringene
  2. Endringsvilje: Folk reagerer i overensstemmelse med insentiver som blir gitt for en klimavennlig levemåte
  3. Resignasjon: Folk anerkjenner problemet og gir opp å engasjere seg fordi klimaspørsmålet er for stort og vanskelig
  4. Avvisning: Folk velger aktivt å ikke tenke på klimaet i sine valg

CLIMLIFE-prosjektet studerer disse spørsmålene gjennom et tverrfaglig samarbeid med forskere fra språkvitenskap, medievitenskap, statsvitenskap og klimavitenskap. Forskningsmaterialet kombinerer Facebook-data og data fra meningsmålinger (i Norsk Medborgerpanel/DIGSSCORE) med åpne spørsmål der medborgere, politikere og journalister kan svare fritt med egne ord. Vi bruker flere språkvitenskapelige tilnærminger, i en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder.

Mål med prosjektet:

  • Utvikle kunnskap om klimaets rolle i spørsmål om levemåte, om både hindringer og muligheter for en klimavennlig levemåte
  • Undersøke hvilke motiv eller strategier folk har for å endre - eller ikke endre - levemåte
  • Sammenligne samsvar eller uoverensstemmelse mellom borgeres, politikeres og journalisters meninger
  • Utforske særlig de unges perspektiv på klima og levemåte
  • Videreutvikle tverrfaglig forskning med basis i språkvitenskap

Hovedresultatene fra CLIMLIFE vil bidra med viktig og ny kunnskap om hvilken rolle klimaendringer spiller i våre hverdagsliv. Prosjektet vil avdekke både hindringer og muligheter, konflikt og enighet. Dette vil være nyttig kunnskap for alle interesserte generelt og for politikere spesielt.