Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Foredrag

Besøk hos Bergen kommunes Klimaetat

27. august 2021 ble Kjersti Fløttum invitert til Bergen kommunes Klimaetat for å presentere resultatene av skoleundersøkelsen om livsstil i et klimaperspektiv.

Kjersti Fløttum and Climate Director Stina Oseland
Kjerst Fløttum og klimadirektør Stina Oseland
Foto/ill.:
Kjersti Fløttum

Hovedinnhold

Kjersti Føttum, prosjektleder for CLIMLIFE-prosjektet, ble invitert til Bergen kommunes Klimaetat for å presentere resultatene av undersøkelsen LINGCLIM-gruppen har gjennomført i samarbeid med 381 vgs-elever og deres lærere. I presentasjonen sin fokuserte Fløttum spesielt de unges syn på "grønn livsstil", deres egen rolle med hensyn til livsstil i et klimapespektiv, muligheter til å påvirke politikk og de unges tanker om fremtiden. Resultatene vitner om et stort engasjement blant elevene, men også at det er utfordrende spørsmål og vanskelig å vite hva man kan gjøre og hva som er effektive tiltak for å begrense klimaendringene.