Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Konferanse

Living with Climate Change

Internasjonal, tverrfaglig konferanse i Bergen 8.–9. mai 2023.

Personer leker med små jordkloder på et jorde
KLIMAENDRINGER: Selv om det er bred enighet om det presserende behovet for tiltak for å dempe klimaendringene, må folk også fortsette å leve sitt daglige liv, ivareta behov og interesser for seg selv, familiene sine og lokalsamfunnet.
Foto/ill.:
Illustration: Signe Wohlfeil

Hovedinnhold

Velkommen til Universitetet i Bergen, 8.–9, mai 2023! 

Det tverrfaglige forskningsprosjektet CLIMLIFE, ledet av professor Kjersti Fløttum, har som mål å generere ny og viktig kunnskap om klimaets rolle i livsstilsspørsmål, avdekke barrierer og muligheter for handling, samt synliggjøre konflikt og konsensus. Selv om det er bred enighet om det presserende behovet for tiltak for å dempe klimaendringene, må folk også fortsette å leve sitt daglige liv, ivareta behov og interesser for seg selv, familiene sine og lokalsamfunnet.

Klimaendringer angår alle aspekter av livene våre og påvirker hvordan vi tenker om alt fra våre personlige livsstilsvalg som forbrukere, vår politiske adferd som borgere, til hvordan vi oppfatter skjebnen til planeten vår og menneskehetens fremtid. I tillegg til politiske tiltak, ofte knyttet til avgifter, energi og store infrastrukturprosjekter, synes vilje og interesse blant enkeltmennesker og lokalsamfunn å være en forutsetning for nødvendig handling.

Fokusområder for CLIMLIFE er:

  1. forholdet mellom folks (spesielt unges) motivasjon/preferanser og valg,
  2. hvordan politikere, på ulike nivå, oppfatter og prioriterer folks hverdagsspørsmål innenfor deres tilsynelatende større og viktigere saker, og
  3. hvordan medias dekning av folks livsstil betyr noe.

I kjernen av CLIMLIFEs fokus er borgernes potensielle motivasjoner eller strategier for handling eller ikke-handling, som aktivisme, endringsvilje, resignasjon eller avvisning.

>> Les mer om konferansen på de engelske sidene